Baharat Ve Baharat Karışımları

Home / Baharat Ve Baharat Karışımları
 • Bozuk Tane Tayini
 • Elek Analizi (elek altı, eleküstü, boylama, irilik vb.)
 • Asitte (% HCl’de) Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini
 • Rutubet Tayini (Toluen Yöntemi)
 • Uçucu Yağ Tayini
 • Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
 • ICP-MS ile Multi Element Tayini
 • Aflatoksin B1 Toplam Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) Tayini
 • Okratoksin A Tayini
 • Sudan Boyaları Tayini
 • Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC) (E102 Tatrazin, E129 Allura Red, E110 Sunset Yellow,E129 Allura Red, E133 Brillant Blue