Bebek Mamaları, Devam Sütleri ve Çocuk Ek Gıdaları

Home / Bebek Mamaları, Devam Sütleri ve Çocuk Ek Gıdaları
 • Aflatoksin B1 Tayini
 • Aflatoksin M1 Tayini
 • Okratoksin A Tayini
 • Deoksinivalenol Tayini
 • Zearalenon Tayini
 • Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC)
  • ICP-MS ile Multi Element Tayini
  • Melamin Tayini (LC-MS/MS)
 • Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Sterilite Kontrolü
 • Aerobik Koloni Sayımı (AKS)
 • Escherichia coli Sayımı
 • Koliform Bakteri Sayımı
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı – (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
 • Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
 • Maya-Küf Sayımı
 • Bacillus cereus Sayımı
 • Clostridium perfiringens Sayımı
 • Salmonella Aranması
 • Listeria monocytogenes Aranması
 • Escherichia coli O157 Aranması
 • Isıya Dirençli Campylobacter Aranması
 • Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması
 • Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Listeria monocytogenes ve Listeria Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Salmonella Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi)
 • Escherichia coli Aranması