Bebek Mamalarındaki Analizler

Bebek Mamalarındaki Analizler

TOKSİNLER ;

Aflatoksin ( B1,B2,G1,G2 ),Deoksinivalenol,Zearelanon ,Okratoksin A,Aflatoksin M1 ve Patulin

Mikotoksinler, Aspergillus flavus,Aspergillus Parasiticus ,Penicillium ve Rhizopus gibi çeşitli küf türleri tarafından üretilen toksik metobolitlerdir. Aflatoksin B1 ile kontamine olmuş yemlerle beslenen süt hayvanlarında, yem de bulunan Aflatoksin B1 metabolize olarak Aflatoksin M1’e dönüşür. Aflatoksinler toksik ve kanserojenik etkilere sahiptir ve insan ve hayvan sağlığını tehdit edici rahatsızlıklara neden olurlar. Bu nedenle bebek mamalarında yada süt ürünlerinde bulunması risk taşır. Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde  Aflatoksin M1 için; sütte maximum bulunması gereken miktar 0,050 ppb ,bebek sütlerinde 0,025 ppb , bebek ve küçük çocuk ek gıdalarında ek gıdanın muhteviyatındaki tahıllardan, meyve sebzeden bulaşabilecek  Aflatoksin ( B1,B2,G1,G2 ) için  0,1 ppb;Okratoksin için 0,5 ppb;Patulin için 10 ppb ;Deoksinivalenol için 200 ppb ;Zearelenon için 20 ppb ve Fumonisin (B1+B2) için 200 ppb olarak belirlenmiştir. Lotus analiz gıda laboratuvarında bebek mamalarında tüm bu toksin analizleri yapılmaktadır.

TATLANDIRICILAR ;

Aspartam ,Asesülfam K ,Sakkarin , Sukraloz,Taumatin,Neotam  Siklamatlar  vb

Gıdalarda şeker yerine maliyeti çok çok daha düşük olan yapay tatlandırıcılar kullanılmakta ve Aspartam ,Asesülfam K ve Sakkarin gibi yapay tatlandırıcıların insan vücudu üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu yönde açıklamalar yapılmaktadır. Özellikle Aspartamın vücutta metabolize edilmesi sonucu ortaya çıkan fenil alanin adlı aminoasit türü fenilketonuri hastaları için oldukça zararlıdır. Bebeklerde sinir sistemine zarar verir ve zeka geriliğine sebep olur. Bu nedenle bebek ve küçük çocuk ek gıdalarında bulunmamalıdır. Lotus analiz gıda laboratuvarında bu tatlandırıcılardan Aspartam,Asesülfam K ,Sakkarin ve sukraloz analizleri yapılmaktadır.

KATKI MADDELERİ (E KODLU BOYALAR )

Yapay renklendiriciler gıda sektöründe birçok alanda kullanılmaktadır. Türk gıda kodeks katkı yönetmeliğinde  maksimum limit verilen 16 farklı (E 102,E120,E133,E131,E132,E 104 vb..) boya bulunmaktadır. Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları için herhangi bir limit olmadığından mamalarda bulunmamalıdır. Bu boyaların tespiti de yine laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.