Hakkımızda

Home / Hakkımızda

Lotuslab Analiz Gıda Laboratuvarı

Lotuslab, yaklaşık bir asırdır süregelen Aras Ailesinin ticari geleneğinden ve yine aynı ailenin ikinci kuşak girişimcilerinin gayret ve tecrübelerinden yola çıkarak iş ortaklığını, 30 yıllık birikimiyle ve girişimci ruhuyla sektörüne yön vermiş değerli sanayicimiz Sn. Hüseyin Bozdağ ile yollarını birleştirmiştir.

Ocak 2015 de henüz bir fikir olan Lotuslab, 6 Temmuz 2015 tarihinde, 3. Taraf Bağımsız Gıda Analizleri Laboratuvarı olarak, ticari hayatına başlamış bulunmaktadır.

Adını, Lotus çiçeğinin berraklığından ve kendisini yenileme özelliğinden alan Lotuslab, tüm süreçleri üzerinde incelikleriyle düşünülmüş, fikir birlikleriyle ve ayrılıkları ile uzlaşmış, bir sürecin ürünüdür.

Lotuslab, Bahçeşehir / Bahçecity yerleşkesi içerisinde, toplamda 1000 m²  alanda kurulmuş olup, birbirinden bağımsız 7 farklı laboratuvar birimine, Kalite Yönetimi, Satınalma ve İş Geliştirme & Pazarlama olarak 3 farklı departmanlığa sahiptir. Lotuslab, tüm altyapısal uygulamalarını, yasa ve yönetmeliklere, bağlı olduğu ISO 17025 standardına uygun olarak projelendirilmiş, birimlerinin iş akışlarına ve güncel gereksinimlere uygun olarak tasarlanmıştır.

Lotuslab,  güvenlik ve gizlilik esaslı çalışma alanlarının oluşturulması ve çevre ile dost bir işletmenin var olması ve sürdürülebilirliği öngörülmüştür. Lotuslab, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik faaliyetlerini de organize ederek, çalışan ergonomisine uygun ofis ve laboratuvar birimleri var etmiştir.

Lotuslab, analiz hizmet kalitesine ve sürekliliğine etki edecek teknolojik cihaz ve donanımların, bilgi teknolojileri ve güvenliğinin en güncel olanlarına yönelmiş buna göre yatırım planlamasını gerçekleştirmiştir. Lotuslab, tecrübeli yönetim kadrosu ve genç nesil ekibi ile yapısını güçlendirmeye, tedarikçi ve çözüm ortakları ile projesini desteklemeye  devam etmektedir.


Departmanlarımız

Bilgi İşlem Departmanı

Kalite Yönetimi Departmanı

Satınalma Departmanı

İş Geliştirme ve Pazarlama Departmanı

Laboratuvar Birimlerimiz

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Kalıntı Dioksin Mineral Analiz Laboratuvarı

Katkı Mikotoksin Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarı

0 Fiziksel ve Kimyasal Analizler
0 Kalıntı Dioksin Mineral Analizleri
0 Katkı Mikotoksin Analizleri
0 Mikrobiyoloji Analizleri
0 Moleküler Biyoloji Analizleri