Hububat ve Ürünleri

Home / Hububat ve Ürünleri
  • Bozuk Tane Tayini
  • Rutubet ve Kuru Madde Tayini
  • Nişasta Tayini
  • ICP-MS ile Multi Element Tayini
  • Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC) (E102 Tatrazin, E129 Allura Red, E110 Sunset Yellow,E129 Allura Red, E133 Brillant Blue