Kalıntı Dioksin Mineral Laboratuvarı

Home / Kalıntı Dioksin Mineral Laboratuvarı

Kalıntı Dioksin Mineral Analiz Laboratuvarı

Pestisit

Gıda maddelerinin üretimi, tüketimi, depolanmaları esnasında gıdalara zarar veren mikroorganizma ve zararlıları uzaklaştırmak veya yok etmek, bitkilerin büyümesini düzenlemek amacıyla da kullanılabilen kimyasal ya da biyolojik ürünlerin tümüne pestisit adı verilmektedir.
Tarımsal ilaçların kullanımı bir taraftan tarımsal üretimi artırırken diğer taraftan bilinçsiz ve hatalı kullanım sonucu doğrudan ya da dolaylı yollardan insan ve çevre sağlığı problemlerini de beraberinde getirirler.
Birçok pestisit insanlar için de zararlıdır. İlaçlanan ürünler yiyecek şeklinde insanlar tarafından kullanılmaları sonucunda insanlarda yaygın hastalıklara ve istenmeyen sıkıntılı durumlara sebep olurlar.
Kimyasal pestisitlerin ve etken maddelerinin AKUT TOKSİK, GENETOKSİK etkileri vardır. Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan insanlarda birçok GENETİK HASAR ın yanı sıra KARACİĞER, BÖBREK VE KASLARDA BOZUKLUKLAR görülmüştür. Bu ilaçlar plasentadan fetüse geçmekte ve bunun sonucu olarak DÜŞÜKLER, HİPERPİGMENTE VE HİPERKERATATİK çocuk doğumları görülmektedir. Hatta ÖLDÜRÜCÜ olabilmektedir.