Kalite Politikamız

Home / Kalite Politikamız

Lotuslab Kalite Politikamız

LOTUSLAB’ ın Üst Yönetimi, iyi mesleki ve teknik uygulama ile “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardı gerekliliklerini karşılayan düzeyde ve kalitede müşterilerine hizmet vermek,

LOTUSLAB verdiği tüm hizmetler için temel ilkesi; tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük, müşteriye ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasıdır.

LOTUSLAB kalite yönetim sisteminin amacı, müşterisine eğitilmiş uzman personel ile iyi mesleki ve teknik uygulamayla, tarafsızlık ve gizlilik prensibine dayanarak, İşletme İçi, Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan metotlar, gelişmiş cihazlar kullanarak, en kısa sürede, doğru ve güvenilir şekilde sonuç vermek, analizlerin kalitesi ve verimliliğini arttırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

LOTUSLAB uygulanan analizlerdeki hassasiyet doğrultusunda, analiz sonuçlarında sapma yaratmama kriteri de göz önünde bulundurularak; firmanın finans politikasıyla paralel olacak şekilde, en kaliteli sarf malzemeyi kullanmayı prensip edinmiştir.

LOTUSLAB değişen piyasa koşulları doğrultusunda sektörün gereklerini yerine getirmek amacıyla son teknolojiyi de yakından takip ederek, Kalite Yönetim Sisteminde sürekli gelişim sağlamaktadır.

LOTUSLAB, hem müşteri memnuniyetinin hem de yasal şartların karşılanmasının önemini organizasyonun tamamına iç iletişim yöntemlerini kullanarak bildirir.

LOTUSLAB Kalite Yönetim Sistemine ait uygulamaların ve dokümanların tüm personel tarafından öğrenilmesi, yapılacak analiz çalışmalarının bu dokümanlarda ki yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütülmesi ve sürekli iyileştirme sağlanması zorunludur.

LOTUSLAB personelinin kişisel becerilerini daha üst düzeylere taşımak, gelişen teknolojiyi takip için gerekli eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak personelin Kalite Yönetim Sistemine daha etkin katılımlarını sağlamaktadır.

LOTUSLAB her türlü hizmetinde ve çalışanlarıyla birlikte doğayı koruyarak temiz ve daha güzel bir çevre yaratmaktadır.


Yönetim Birimlerimiz

Bilgi İşlem Departmanı

Kalite Yönetimi Departmanı

Satın Alma Departmanı

İş Geliştirme ve Pazarlama Departmanı

Muhasebe Departmanı

Laboratuvar Birimlerimiz

Numune Kabul ve Raporlama

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarları

Kalıntı Dioksin Mineral Laboratuvarı

Katkı Mikotoksin Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı