Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Home / Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

LOTUSLAB AŞ, Kimyasal Analiz Laboratuvarı, gıdalarda ve gıda katkılarında, yemlerde ve yem katkılarında, kullanım suları ve gıda ile temas eden ambalaj materyalleri üzerinde gravimetrik, titrimetrik, spektrofotometrik, polarimetrik ve GC-FID, HPLC, FT-IR/ATR cihazların teknik yöntemleri kullanarak, ulusal ve uluslararası metodlarla sistemini valide etmektedir. Kimyasal Analiz kapsamımızda 77’si akredite olmak üzere 104 adet analiz yapılmaktadır.

Kimyasal  Analiz Laboratuvarımızda Öne Çıkan Teknolojiler ve Avantajları;

LOTUSLAB AŞ Kimyasal Analiz laboratuvarı, teknolojik farklılıklarla geleneksel bir çok kimyasal analiz laboratuvarını zaman yönetimi, hızlı ve doğru sonuç vermede geride bırakmayı amaçlamaktadır.

Protein Analiz inde kullandığımız VELP DUMAS NDA 701 protein cihazı bir çok ara işlemi ve analizci belirsizliğini ortadan kaldırır, klasik yöntemle neredeyse bir günü alan protein tayini VELP DUMAS NDA 701  ile 10 dk. gibi kısa bir sürede sonuç verebilmektedir.

VELP SO2 Tayini Cihazında analiz süresi 15-20 dk gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır.
VELP SER 148-6 Yağ Ekstraksiyon Cihazı , ekstraksiyona ait birçok ön işlemi ortadan kaldırmakta ve analiz süresini kısaltmaktadır.
VELP / FIWE3 ile  Ham Selüloz tayini ve VELP DİGESTER GDE ile Diyet Lifi Analizi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.