Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarı

Home / Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarı

LOTUSLAB Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı, işlem akışı esaslarına uygun olarak ayrı odalar şeklinde tasarlanmış dört farklı alandan oluşmaktadır. Bunlar Numune Hazırlık (homojenizasyon, tartım), DNA izolasyon alanı, PCR hazırlık aşaması ve AGİLENT AriaMx REAL TİME PCR cihazının bulunduğu PCR odasıdır.

Laboratuvar alanlarına girişler, şifreli otomatik kapılar vasıtası ile sağlanmakta olup, yetkili haricindeki kişilerin laboratuvara girişi engellenmektedir. Böylece analiz bilgi gizliliği ve çalışma güvenliği sağlanmakta olup, analize etki edecek herhangi bir kontaminasyon (bulaşı) riski minimalize edilmektedir.
Kontaminasyon riski yine çalışma odalarının havasında oluşturulan basınç farklarından yararlanarak, en aza indirgenmektedir.

Laboratuvarımızda DNA ekstraksiyonlarında Eurofins (GENESpin), QIAGEN (DNeasy mericon Food Kit), R-Biopharm (SureFood PREP Advanced, CONGEN) izolasyon kitleri kullanılmaktadır. Ayrıca özellikle DNA miktarının az olduğu ve tespitinin zorlaştığı durumlarda DNA izolasyonu ANALYTIK-JENA / InnuPure C16 cihazı kullanılmaktadır.

ANALYTIK-JENA / SpeedMill Plus sayesinde, öğütme esnasında parçalanmayan moleküllerin de parçalanmasını sağlayarak DNA ların ortaya çıkması ve analizin daha doğru sonuçlara ulaşacak şekilde yönlendirilmesini sağlamakta, aynı zamanda soğutucu sistemi sayesinde çalkalamadan dolayı ortaya çıkan ısı enerjisini düşürerek çalışmasını gerçekleştirmektedir.

Christ/RVC 2-18CD DNA konsantratörü sayesinde düşük miktarda elde edilen DNA yoğunlaştırılarak analiz için daha uygun hale getirilmesi sağlanmakta, analizi kolaylaştırıcı ve yenilikçi bir uygulama olarak laboratuvarımızda kullanılmaktadır.

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir?

Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü dışındaki bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilen bitki – hayvan ya da mikroorganizmalara “transgenik” ya da “genetiği değiştirilmiş organizma” denilmekte ve bu ürünler kısaca GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda, farklı türler arası gen aktarımı sağlanabilmektedir.

Gıda ürünlerinde Biyogüvenlik Kanunu ve GDO Analiz Stratejisi talimatına uygun olarak GDO tarama yapılmaktadır. GDO tarama analizi, kit ve JRC analiz yöntemleri ile p35s, tNOS, pFMV ve Bar gen bölgelerinin tespiti sağlanmakta olup bitki spesifik analizleri (soya, mısır ve pamuk) ve event spesifik taramaları yapılmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında yapılan GDO analizleri söyledir;

 • GDO Tarama Analizi (p35S/tNOS/pFMV) – Kit Metodu (Eurofins GeneScan
 • GDO Tarama Analizi (p35S/tNOS/pFMV/bar) – EURL Metodu (JRC)
 • Bitki Spesifik Soya Geni Taraması – EURL Metodu
 • Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması – EURL Metodu
 • Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması – EURL Metodu
 • GDO Tip Belirleme (Event Spesifik) – EURL Metodu

Et Tür Tayini Nedir?

Et, insanın beslenmesinde özellikle protein kaynağı açısından çok önemli yeri olan temel gıda maddelerinden birisi olması nedeniyle son yıllarda et ticareti hızla artmıştır. Bu nedenle et ve et ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması aşamalarında hile ve tağşişi de artırmıştır. Bu bakımdan et türlerinin belirlenmesi tüketicilerin korunması ve hilelerin önlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Gıda güvenliği konusunda; gıdalara hile amacıyla karıştırılan farklı et türlerinin tespiti; tüketici sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Hile ve tağşiş analizlerinde son derece önemli bir analiz olan Tür Tayini Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızda AGİLENT AriaMx REAL time PCR cihazı ile eurofins ve Analytık-Jena tür tayini kitleri ile gerçekleştirilmektedir. Tür tayinlerinde Sığır, balık, domuz, tavuk, at, hindi, eşek DNA’sı aranması yapılmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında yapılan Et Tür Tayini Analizleri şöyledir;

 • Tür Tayini (Domuz DNA’sı Aranması)
 • Tür Tayini (Balık DNA’sı Aranması)
 • Tür Tayini (At DNA’sı Aranması)
 • Tür Tayini (Eşek DNA’sı Aranması)
 • Tür Tayini (Sığır DNA’sı Aranması)
 • Tür Tayini (Tavuk DNA’sı Aranması)
 • Tür Tayini (Hindi DNA’sı Aranması)