Su Ürünleri

Home / Su Ürünleri

• Organoleptik Analizler
• Su Tayini (Deniz Ürünleri)

 • Sıvıda Su ve Yağ Oranı Tayini (Balık Konserveleri)
 • ICP-MS ile Multi Element Tayini
 • Histamin Tayini
 • Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC) (E102 Tatrazin, E129 Allura Red, E110 Sunset Yellow,E129 Allura Red, E133 Brillant Blue)
 • Aerobik Koloni Sayımı (AKS)
 • Escherichia coli Sayımı
 • Koliform Bakteri Sayımı
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı – (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
 • Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
 • Maya-Küf Sayımı
 • Bacillus cereus Sayımı
 • Clostridium perfiringens Sayımı
 • Salmonella Aranması
 • Listeria monocytogenes Aranması
 • Escherichia coli O157 Aranması
 • Isıya Dirençli Campylobacter Aranması
 • Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması
 • Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Listeria monocytogenes ve Listeria Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Salmonella Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi)
 • Escherichia coli Aranması