Tahıl Ve Tahıl Ürünleri

Home / Tahıl Ve Tahıl Ürünleri
 • Bin (1000) Dane Ağırlığı Tayini
 • Diğer Tahıllar Tayini
 • Elek Analizi (elek altı, eleküstü, boylama, irilik vb.)
 • Kırık Tane Tayini
 • Rutubet ve Kuru Madde Tayini
 • Asitte (% HCl’de) Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini
 • Asitlik Tayini (Asit Sayısı
 • Aflatoksin B1 Toplam Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) Tayini
 • ICP-MS ile Multi Element Tayini
 • Okratoksin A Tayini
 • Deoksinivalenol Tayini
 • Zearalenon Tayini
 • Çoklu Mikotoksin Tayini
 • Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC) (E102 Tatrazin, E129 Allura Red, E110 Sunset Yellow,E129 Allura Red, E133 Brillant Blue)