Tüm Gıdalarda Yapılan Analizler

Home / Tüm Gıdalarda Yapılan Analizler
 • Organoleptik (Duyusal) Analiz
 • Kül Tayini
 • Kükürtdioksit (SO2) Tayini
 • Toplam Ağır Metal (Kurşun cinsinden) Tayini
 • Nitrat ve Nitrit Tayini
 • Protein Tayini
 • Karbonhidrat ve Enerji Değeri Tayini (Hesaplama Yoluyla)
 • Monosodyum Glutamat (MSG) Tayini
 • Diyet Lif Tayini
 • Toplam Yağ Tayini
 • Toplam Şeker, İnvert Şeker ve Sakkaroz Tayini (Lane-Eynon Yöntemi)
 • Toplam Şeker, İnvert Şeker ve Sakkaroz Tayini (Luff-Schoorl Yöntemi)
 • Tuz Tayini (Mohr Yöntemi)
 • Nişasta Aranması
 • ICP-MS ile Multi Element Tayini
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) [Benzo(A)Piren, Krisen, Benzo(B)Floranten, Benzo(A)Anthrasen] Tayini
 • Melamin Tayini
 • Sorbik Asit, Benzoik Asit ve p-Hidroksibenzoik Asit Tayini
 • Boya Aranması (Kalitatif)
 • Boya Miktar Tayini
 • Asesülfam-K ve Sakarin Tayini
 • Aspartam Tayini
 • Kafein Tayini
 • Sükraloz Tayini
 • Aerobik Koloni Sayımı (AKS)
 • Escherichia coli Sayımı
 • Koliform Bakteri Sayımı
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı – (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
 • Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
 • Maya-Küf Sayımı
 • Bacillus cereus Sayımı
 • Clostridium perfiringens Sayımı
 • Salmonella Aranması
 • Listeria monocytogenes Aranması
 • Escherichia coli O157 Aranması
 • Isıya Dirençli Campylobacter Aranması
 • Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması
 • Listeria monocytogenes ve Listeria Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Salmonella Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Koliform- Fekal Koliform- Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi)
 • Spesifik Mikroorganizma Sayımı
 • Stafilokokal Enterotoksin Tayini
 • Gluten Tayini
 • GDO Tarama Analizi (p35S/tNOS/pFMV)1,2,3,4
 • Bitki Spesifik Soya Geni Taranması1,2,3,4
 • Bitki Spesifik Mısır Geni Taranması1,2,3,4
 • Bitki Spesifik Kanola Geni Taranması1,2,3,4
 • Bitki Spesifik Pamuk Geni Taranması1,2,3,4
 • Bitki Spesifik Şeker Pancarı Geni Taranması1,2,3,4
 • Bitki Spesifik Pirinç Geni Taranması1,2,3,4
 • MON 89788 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • MON 89788 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • A2704 Soya Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • A2704 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 04032-6 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • MON 04032-6 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • A5547-127 Soya Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • A5547-127 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 87701 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • MON 87701 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • DP-356043-5 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • DP-356043-5 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • DP-305423 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • DP-305423 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • BPS-CV-127-9 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • BPS-CV-127-9 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 87705 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • MON 87705 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 87708 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • MON 87708 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 87769 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • MON 87769 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
 • TC 1507 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • TC 1507 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • DAS 59122 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • DAS 59122 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 88017 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • MON 88017 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 89034 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • MON 89034 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • NK 603 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • NK 603 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • GA21 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • GA21 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • BT-11 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
 • BT-11 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 810 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MON 810 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • MIR 604 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MIR 604 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 863 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MON 863 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • MIR 162 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MIR 162 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • 3272 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • 3272 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • T25 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • T25 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 87460 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MON 87460 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 531 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MON 531 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 1445 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MON 1445 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 15985 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MON 15985 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
 • GHB 614 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • GHB 614 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
 • LLCOTTON25 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • LLCOTTON25 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
 • 281-24-236 x 3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • 281-24-236 x 3006-210-23 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 88913 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MON 88913 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
 • T 304-40 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • T 304-40 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
 • T45 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • T45 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
 • MS8 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MS8 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
 • RT73 (GT73) Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • RT73 (GT73) Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
 • RF3 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • RF3 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
 • TOPAS 19/2 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • TOPAS 19/2 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
 • MS1 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MS1 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
 • MON 88302 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • MON 88302 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
 • H7-1 şeker pancarı Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
 • H7-1 Şeker Pancarı Miktar Analizi1,2,3,4