Yem ve Yem Katkıları

Home / Yem ve Yem Katkıları
 • Organoleptik Analizler
 • Rutubet, Kurumadde, Su Aktivitesi, Yabancı Madde, Ham Selüloz, Ham Kül, Ham Protein, Ham Yağ, Kül, HCL de Kül, Nişasta, Üre, Metabolik Enerji (Hesaplama Yoluyla), Şeker (Luff-Schoorl Yöntemi), Nitrit, Tuz Tayini, pH (yem katkıları)
 • GDO Tespiti ve Miktar Analizi
 • Bitki Geni Taraması (Soya, Mısır, Şeker Pancarı, Kanola, Pirinç)
 • Pestisit  Analizi (GC- MS/MS)
 • Melamin Tayini (LC-MS/MS)
 • ICP-MS ile Multi Element Tayini
 • Aerobik Koloni Sayımı (AKS)
 • Escherichia coli Sayımı
 • Koliform Bakteri Sayımı
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı – (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
 • Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
 • Maya-Küf Sayımı
 • Bacillus cereus Sayımı
 • Clostridium perfiringens Sayımı
 • Salmonella Aranması
 • Listeria monocytogenes Aranması
 • Escherichia coli O157 Aranması
 • Isıya Dirençli Campylobacter Aranması
 • Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması
 • Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Listeria monocytogenes ve Listeria Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Salmonella Aranması (Hızlı Yöntem)
 • Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi)
 • Escherichia coli Aranması