Makaleler

Lotuslab Analiz Gıda Laboratuvarı

Laboratuvarlarımız

Fiziksel Analiz 100%
Kimyasal Analiz 100%
Mikrobiyoloji 100%
Katkı Mikotoksin 100%
Moleküler Biyoloji ve Genetik 100%
Kalıntı Dioksin Mineral 100%

Lotuslab Analiz Laboratuvarları

Lotuslab, toplamda 1000 m2’lik bir Bahçeşehir / Bahçecity yerleşkesi üzerinde kurulan, birbirinden bağımsız altı farklı ana birimden oluşmuştur. Lotuslab, tüm altyapısal uygulamalarını, yasa ve yönetmeliklere, bağlı olduğu ISO 17025 standardına uygun olarak projelendirilmiş, birimlerinin iş akışlarına ve güncel gereksinimlere uygun olarak tasarlanmıştır.

Lotuslab, analiz hizmet kalitesine ve sürekliliğine etki edecek teknolojik cihaz ve donanımların, bilgi teknolojileri ve güvenliğinin en güncel olanlarına yönelmiş buna göre yatırım planlamasını gerçekleştirmiştir. Lotuslab, tecrübeli yönetim kadrosu ve genç nesil ekibi ile yapısını güçlendirmeye, tedarikçi ve çözüm ortakları ile projesini desteklemeye  devam etmektedir.

Laboratuvar Birimlerimiz

 • Fiziksel Analiz Laboratuvarı
 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı
 • Kalıntı Dioksin Mineral Analiz Laboratuvarı
 • Katkı Mikotoksin Analiz Laboratuvarı
 • Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı
 • Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarı
 • Numune Kabul ve Raporlama

Yönetim Birimlerimiz

 • Bilgi İşlem Departmanı
 • Kalite Yönetimi Departmanı
 • Satınalma Departmanı
 • İş Geliştirme ve Pazarlama Departmanı